Palapeleistä iloa koko perheelle

Maailma muuttuu – oletko valmis?

Palapelit ovat olleet jo pitkään oiva tapa viettää aikaa yksin tai yhdessä. Ne ovat myös loistava tapa opettaa lapsille muun muassa ongelmanratkaisutaitoja. Niillä on kyky pitää koko perhe mukana hauskassa toiminnassa, josta kaikki voivat nauttia iästä riippumatta. Palapelien pelaamisesta yhdessä perheenä on monia hyötyjä – katsotaanpa, miksi näin on.

Kognitiivinen kehitys ja ongelmanratkaisutaidot

Palapelejä pelatessaan lapset voivat harjoitella ongelmanratkaisutaitojaan samalla kun pitävät hauskaa. Kun he löytävät oikeat, yhteen sopivat palat, he kokevat onnistumisen tunteita. Tämä auttaa lisäämään heidän itseluottamustaan ja itsetuntoaan ja kehittää lisäksi heidän kognitiivisia taitojaan. Tämä kognitiivinen harjoittelu hyödyttää myös aikuisia pelaajia, jotka saavat lepuuttaa mieltään arkisista stressin aiheuttajista ja samalla työstää aivosolujaan!

Aikuiset voivat toki myös ottaa omaa aikaa esimerkiksi pitkävedon parissa ja antaa lasten rakennella palapeliä keskenään. On tärkeä kuitenkin muistaa, että pienten lasten leikkejä tulisi aina valvoa.

Perheen yhteenkuuluvuuden aika

Palapelien pelaaminen yhdessä kannustaa perheenjäsenten välistä myönteistä viestintää, mikä antaa heille mahdollisuuden lähentyä toisiaan. Se luo myös jaetun onnistumisen tunteen, kun kaikki tekevät yhdessä töitä palapelin loppuunsaattamiseksi! Lisäksi se auttaa lapsia oppimaan, miten tehdä yhteistyötä sisarusten tai muiden sukulaisten kanssa tehtävän suorittamiseksi.

Palapeleihin ei liity myöskään monien muiden pelien tapaan voittamista tai häviämistä, joten se on turvallinen valinta myös perheen “huonoja häviäjiä” ajatellen. Sisarusten välille ei pääse tämän pelin parissa syntymään turhaa kinastelua, vaan kaikille jää leikistä hyvä mieli.

Kärsivällisyyden ja tarkkaavaisuuden kehittäminen

Palapelit vaativat kärsivällisyyttä ja keskittymistä, jotta ne voidaan suorittaa onnistuneesti. Näin ollen palapelien pelaaminen voi auttaa parantamaan lapsen tarkkaavaisuutta opettamalla hänelle arvokkaita asioita maltista ja sinnikkyydestä. Tämä koskee myös aikuisia, jotka saattavat turhautua helposti vaikeiden palapelien parissa!

Tämä aktiviteetti on myös eräänlaista mindfulness-harjoittelua. Palapeliä kootessa keskittyminen on vahvasti nykyhetkessä. Tällainen harjoittelu tuo mukanaan monia etuja, kuten vaikkapa lieventynyttä stressiä ja parempaa unenlaatua. Palapelien rakentelusta voikin halutessaan tehdä päivittäisen tai viikoittaisen rutiinin.

Palapeli iän mukaan

On tärkeää, että lapsille valitaan heidän iälleen sopiva palapeli. Tutki pakkausta: siinä on mainittu palojen määrä, vaikeustaso ja usein myös ikähaitari. Hyvin pienten lasten ei pitäisi antaa leikkiä palapeleillä ilman valvontaa, koska he saattavat laittaa pieniä paloja suuhunsa tai niellä niitä tahattomasti.

Vanhemmille lapsille ja aikuisille iloa tuovat myös esimerkiksi erilaiset 3D-palapelit, joissa saatetaan koota esimerkiksi erilaisia rakennuksia. Näiden kokoamisessa on jo erilaista haastetta. Niissä on myös se mahtava puoli, että niiden valmistuttua teokset voi laittaa helposti esille!

Yhteistä hauskaa palapelien parissa

Palapelihupailu sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin, kunhan vaikeustaso on pienimmillekin osallistujille sopiva. Se tarjoaa monia etuja, kuten kognitiivista kehitystä, parempia ongelmanratkaisutaitoja, lisääntynyttä tarkkaavaisuutta, suurempaa kärsivällisyyttä ja parempia yhteyksiä perheenjäsenten välillä. Vanhempien tai huoltajien huolellisella valvonnalla myös pienet lapset voivat turvallisesti nauttia näistä aktiviteeteista!